Colby, kansas - Thomas county court house 1941

$12.00Price